Přihláška na kroužek

ve školním roce 2019/20

Škola

Kroužky

úterý 20:00 - 21:30
středa 13:30 - 15:00OBSAZENO
čtvrtek 15:00 - 16:00
úterý 15:00 - 16:00
čtvrtek 15:00 - 16:00
úterý 14:00 - 15:00
pondělí 14:00 - 15:00OBSAZENO
středa 14:00 - 15:00OBSAZENO
čtvrtek 14:00 - 15:00OBSAZENO
úterý 16:00 - 17:30
čtvrtek 16:00 - 17:30
připravujeme
pondělí 17:15 - 18:30
úterý 17:15 - 18:30
středa 17:15 - 18:30
čtvrtek 17:15 - 18:30
středa 14:00 - 15:00
připravujeme
pátek 15:00 - 16:00
úterý 13:45 - 14:45
čtvrtek 13:45 - 14:45
pátek 14:00 - 15:00
čtvrtek 15:00 - 16:00
pondělí 16:00 - 17:00
úterý 16:00 - 17:00
středa 16:00 - 17:00
středa 16:00 - 17:00
úterý 16:00 - 17:00OBSAZENO
čtvrtek 16:00 - 17:00OBSAZENO

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

a *

*


a *

**


*


Přihlašuji své dítě do kroužku Judo Bivoj.
Dítě bude do kroužku řádně docházet a řídit se pokyny lektora. Včas zaplatím poplatek za kroužek, který se vybírá minimálně na jedno pololetí a při přerušení se nevrací. V době svátků, ředitelského volna a školních prázdnin se činnost kroužku nekoná.

*

Klub Judo Bivoj se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. 

*

Děkujeme za vaši přihlášku.

V nejbližších dnech vám zašleme informaci o platbě kroužku.