Přihláška na kroužek

ve školním roce 2018/19

Škola

Kroužky

připravujeme
připravujeme
pondělí 17:15 - 18:30
středa 17:15 - 18:30
úterý 17:15 - 18:45
čtvrtek 17:15 - 18:45
pondělí 16:15 - 17:15
středa 16:15 - 17:15
úterý 14:00 - 15:00
úterý 16:00 - 17:00
úterý 16:30 - 18:00
čtvrtek 15:00 - 16:00
čtvrtek 16:00 - 17:30
pondělí 13:30 - 15:00
úterý 13:30 - 15:00
úterý 16:15 - 17:15
středa 13:30 - 15:00
čtvrtek 13:30 - 15:00
čtvrtek 16:15 - 17:15

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

a *

*


a *

**


*

Moje dítěPřihlašuji své dítě do kroužku Judo Bivoj.
Dítě bude do kroužku řádně docházet a řídit se pokyny lektora. Včas zaplatím poplatek za kroužek, který se vybírá minimálně na jedno pololetí a při přerušení se nevrací. V době svátků, ředitelského volna a školních prázdnin se činnost kroužku nekoná.

*

Klub Judo Bivoj se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. 

*

Děkujeme za vaši přihlášku.

V nejbližších dnech vám zašleme informaci o platbě kroužku.